“We bouwen aan een betere wereld door te focussen op meisjes”

Plan International België markeert 40ste verjaardag met verkiezingsmemorandum

“Als u eenmaal verkozen bent, welke beslissingen gaat u dan nemen om ervoor te zorgen dat elk meisje vrij is”, zo vraagt Plan International België aan de politici die dit jaar massaal naar onze stem hengelen. Plan International België publiceert haar verkiezingsmemorandum in de context van de viering van haar veertigste verjaardag. Nationaal Directeur Isabelle Verhaegen kijkt bij die gelegenheid ook naar het grotere geheel. “Meisjes zijn de toekomst”, zo klinkt het stellig. ​

2024 is een verkiezingsjaar bij uitstek, met Europese, federale, regionale, provinciale en lokale verkiezingen in juni en oktober. In die context publiceert Plan International België haar verkiezingsmemorandum. Die focust op gendergelijkheid in België én de hele wereld, in alle omstandigheden.

Stem van jongeren

Plan International België presenteert niet zomaar een document met eisen, maar wil met dit memorandum ook de stem van jongeren wereldwijd laten horen. “Die stem klinkt luidt en duidelijk in de concrete vragen die wij stellen aan de politici”, zegt Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België. “Onder begeleiding van Plan International België trokken zes jongeren uit ons land naar Benin voor een uitwisseling. We namen de resultaten van de gesprekken met jongerenorganisaties daar mee in de tekst van het memorandum. Terug in België werden de aanbevelingen nog verder uitgewerkt samen met jongeren van Défense des Enfants International. ​ Jongeren zijn de toekomst en het heden, en als Plan International België willen we hun dromen en uitdagingen tot bij de beleidsmakers brengen.”

Jasmina was een van de jongeren die mee naar Benin reisde. Ook haar input is in het memorandum terug te vinden. “Het is cruciaal dat onze stem, en die van jongeren van over de hele wereld, gehoord wordt door de politici. Al te vaak spreken zij óver ons, niet mét ons. Plan International België biedt ons een megafoon waardoor onze stem luider klinkt bij de beleidsmakers.” ​

Jongerenparticipatie blijft een belangrijke eis voor Plan International België: “94 procent van de meisjes ervaart obstakels wanneer ze proberen deel te nemen aan het politieke debat. Dat blijkt uit ons participatie-onderzoek bij 29.000 meisjes wereldwijd. Daarom vragen wij structurele mechanismen, een beetje zoals de Youth Sounding Board van de EU2, zodat de stem van jongeren uit België en de partnerlanden wordt meegenomen in het opstellen, uitvoeren en evalueren van samenwerkingsprogramma’s”, benadrukt Isabelle Verhaegen.

Vijf thema’s

Behalve over jongerenparticipatie, onder de titel ‘haar stem’, formuleert de NGO ook eisen op vlak van ‘haar lichaam’, ‘haar school’, ‘haar bondgenoten’, en ‘humanitaire en klimaatcrisissen’. ​

Isabelle Verhaegen onderstreept ook de nood om expliciet in te zetten op meisjes als kwetsbare groep bij humanitaire of klimaatcrisissen. “Wanneer een crisis uitbreekt heeft dat een zeer negatieve impact op de rechten van meisjes en vrouwen. Snel en effectief reageren is uiteraard belangrijk, maar tegelijk is het cruciaal om met die kwetsbaarheid rekening te houden.”

De 48 verschillende vragen van meisjes aan de beleidsmakers zijn allemaal belangrijk. Wie ze allemaal samenneemt, ziet al snel de rode draad: gendergelijkheid en meisjesrechten in België en elders in de wereld, of het nu gaat over educatie, veiligheid, gezondheid of een van de andere thema’s. Plan International België vraagt expliciet aan de beleidsmakers van morgen, op welk bestuurlijk niveau ze ook aan de slag zullen gaan: “welke beslissingen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat elk meisje vrij is?”

Veertig jaar Plan International België

Terwijl de verkiezingen dwingen om naar het hier en nu te kijken, wil Isabelle Verhaegen bij de veertigste verjaardag het grotere verhaal niet uit het oog verliezen. “Plan International is ontstaan als NGO die zich ontfermde over kinderen die opgroeiden in moeilijke omstandigheden. De afgelopen jaren hebben we onze strategie aangepast. Naast onze internationale en nationale programma’s komen we vandaag steeds meer in actie bij (klimaat)crisissen, natuurrampen en conflicten. Thematisch trekken we volop de kaart van meisjesrechten en gendergelijkheid. Het zijn immers meisjes die meer dan anderen te maken krijgen met gendergerelateerd geweld, het zijn de meisjes die als eerste niet meer naar school kunnen, het zijn de meisjes die vaak geen kans krijgen om economische en sociaal onafhankelijk te worden, die niet gehoord worden door machthebbers en beleidsmakers. Daarom blijven we strijden tot elk meisje vrij is.” ​

“Maar meisjes zijn ook de toekomst,” vervolgt ze, “want meisjes worden moeders. Zij zijn het dus die later kinderen krijgen en opvoeden, die gezinnen vormen. En gezinnen zijn kleine gemeenschappen die samen grotere gemeenschappen vormen. We bouwen aan een betere wereld door te focussen op meisjes.”


 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. 

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Neem contact op met

Plan International België vzw Ravensteingalerij 3B5 1000 Brussel, België

+32 470 69 12 72

press@planinternational.be

planinternational.be