Systemische obstakels staan meisjesdromen in de weg

63% van de jonge vrouwen droomt van een goede job, maar 1 op 3 maakt zich zorgen over genderongelijkheid op de arbeidsmarkt, blijkt uit onderzoek Plan International België

Brussel, 20 februari 2024 - Uit onderzoek van Plan International België naar de dromen van Belgische jonge vrouwen en meisjes, blijkt dat vooral traditionele zaken voor hen belangrijk zijn. Zo wil 63% een goede job vinden en droomt 47% van hen van een eigen woning. Thema’s als gendergelijkheid en een meer democratische wereld komen minder spontaan naar boven. Toch zijn ook dit belangrijke thema’s, omdat het hinderpalen zijn die tussen droom en werkelijkheid staan. Om als jonge vrouw een goede baan te krijgen, financieel onafhankelijk te zijn en een huis te kunnen kopen, moeten er dus zaken op een grotere schaal aangepakt worden.

De dromen van Belgische meisjes: werk, woning en wereldreizen

Plan International België ging na waarvan Belgische meisjes dromen en welke obstakels hen tegenhouden om die waar te maken. Uit dat onderzoek ​ blijkt dat de meeste van hen gewone, traditionele dromen ​ hebben die vooral hun eigen empowerment en groei bevorderen. Zo droomt 63% van de Belgische meisjes van een goede job. Die job moet een stabiel inkomen genereren en aansluiten bij hun interesseveld. 47% van hen droomt van een eigen woning waarin ze zich thuis voelen.

Andere veel voorkomende dromen zijn een gezin, naar het buitenland gaan voor werk of vakantie, financiële onafhankelijkheid, een goede partner vinden en kunnen studeren. “Ik wil afstuderen, trouwen, kinderen. Eigenlijk wil ik gewoon stabiliteit, meer niet. Ik heb niet de behoefte om CEO te worden. Ik wil gewoon stabiel kunnen zijn, financieel comfortabel zijn en elk jaar op reis kunnen gaan, mijn kinderen kunnen geven wat ze willen. Als ik dat kan bereiken, zal ik heel dankbaar zijn,” vertelt een 22-jarig meisje dat deelnam aan deze studie. ​

Meer abstracte zaken als geluk (14%), mobiliteit (het hebben van een auto of motorfiets, een rijbewijs halen) (14%) en gezondheid (13%) worden minder vaak als droom genoemd. Wanneer meisjes hun dromen opnoemen blijven ze in de eerste plaats bij het idee van werk, woning en de wereld rondreizen. De onmiddellijke focus ligt op hun eigen toekomst en hun persoonlijke doelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat dromen en ambities universeel zijn, en dus los staan van leeftijdscategorie, al dan niet een migratieachtergrond hebben of financieel-economische context. "Als je aan meisjes en jonge vrouwen vraagt waar ze van dromen, dan is hun spontane antwoord erg traditioneel. Net zoals iedereen dromen ze van huiselijk geluk, een goede job, stabiliteit. We zien ook dat die dromen universeel zijn: of je nu arm of rijk bent, nog geen twintig of al halfweg de dertig, of je nu Belgische, Europese of andere roots hebt, we dromen allemaal dezelfde dromen”, aldus Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België. ​

Minder dan 2% van de meisjes gaf expliciet aan dat het haar droom was om gendergelijkheid te bereiken of om racisme de wereld uit te helpen, of om meer vrijheden te creëren. Niet omdat ze niet wakker liggen van bredere maatschappelijke problemen, maar wel omdat ze gendergelijkheid, klimaatopwarming, racisme en democratie niet als belangrijkste dromen zien. In plaats daarvan zijn het voor hen vooral obstakels die voor zichzelf en andere meisjes in de weg staan om hun dromen waar te maken.

Groot durven dromen

Jonge vrouwen zijn over het algemeen hoopvol en optimistisch. Ze zijn zich ervan bewust dat ze zélf hun dromen moeten najagen, en willen strijden om ze te realiseren. Tegelijk weten ze ook dat dat niet zonder moeilijkheden en obstakels komt. De helft van de meisjes die geloven dat ze hun dromen zullen kunnen waarmaken, weet dat dat niet makkelijk zal zijn. Vooral meisjes en jonge vrouwen die leven in een slechtere economische context geven aan dat ze hun vroegere dromen niet hebben kunnen realiseren. Bovendien blijkt ook dat hoe armer ze zijn, hoe minder vertrouwen er is om hun huidige dromen in de nabije toekomst te kunnen waarmaken.

Er zijn voor meisjes en jonge vrouwen heel wat obstakels die ze moeten overwinnen wanneer ze streven naar een goede job of een eigen huis. En die obstakels zijn vooral systemisch. Zo hebben jonge vrouwen het gevoel dat ze benadeeld worden door de politiek en de economie. Ze ervaren dat vrouwen minder kansen krijgen om te floreren in de huidige economische context. Bijna de helft van de meisjes (48%) is zelfs bang dat ze niet financieel onafhankelijk kunnen zijn. ​

Jonge vrouwen hebben het gevoel dat ze worden tegengehouden door genderongelijkheid, in elke zin van het woord: van culturele normen die hen andere taken opleggen, tot klassieke genderstereotypen of diepgewortelde ongelijkheden. 41% heeft het gevoel dat ze meer in het huishouden moeten doen, omdat ze een vrouw zijn. “Als je een vrouw bent, ben je de moeder. Je moet zorgzaam zijn en voor het gezin zorgen. Bovendien was ik de oudste. Als ik een jongen was geweest, zou mijn zus de oudste vrouw in het gezin geweest zijn. Dan zou zij al die taken op zich hebben moeten nemen”, vertelt een van de deelnemende meisjes (25 jaar). ​ Meer dan 1 op 3 maakt zich ook zorgen over genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en welke gevolgen dit kan hebben voor hun carrière. En dit terwijl een goede job vinden door de meeste meisjes als droom wordt genoemd.

Dus hoewel meisjes en jonge vrouwen in België zelf niet meteen gendergelijkheid noemen als hun grote droom, merken ze wel dat het hen in de weg staat om hun dromen te bereiken. Om als jonge vrouw een goede baan te krijgen, financieel onafhankelijk te zijn en een huis te kunnen kopen, moeten er dus ook zaken op een grotere schaal aangepakt worden. “Opdat meisjes en jonge vrouwen hun individuele, traditionele dromen kunnen najagen, moeten we dus eerst groot durven dromen en verandering brengen in het systeem”, aldus Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België.

Methodologie

Plan International België werkte voor dit onderzoek samen met onderzoeksbureau Whyfive. In totaal werd een representatieve steekproef van 1.003 Belgische meisjes en jonge vrouwen tussen de 18 en 35 jaar ondervraagd. ​

Ze kregen een open vraag die peilde naar hun dromen en ambities. Daarbij werd ook bevraagd wat hun dromen en ambities vijf jaar geleden waren en welke dromen ze hebben voor de toekomst. ​

De meisjes en jonge vrouwen kregen ook vragen over mogelijke drempels en obstakels die maken dat ze hun dromen niet kunnen realiseren.


Noot voor de redactie

Journalisten die bijkomende informatie willen, kunnen contact opnemen met Timothy Vermeir. Hij kan je ook in contact brengen met onze experten voor een interview.

Timothy Vermeir

PR Officer, Plan International Belgium

Over Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen.

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Meer informatie over Plan International België is te vinden op www.planinternational.be.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. 

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Neem contact op met

Plan International België vzw Ravensteingalerij 3B5 1000 Brussel, België

+32 470 69 12 72

press@planinternational.be

planinternational.be