Somaliland zet eerste stap om einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking

Plan International verwelkomt Somalilands nieuwe kinderwet als “eerste stap” om een einde te maken aan VGV.

Somaliland heeft een baanbrekende wet aangenomen die kinderen beschermt tegen alle vormen van misbruik en verwaarlozing. Deze eerste kinderwet van het land werd dinsdag door het parlement goedgekeurd. De wet, genaamd Children’s Act, omvat ook de bescherming tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). Het besluit kwam enkele dagen vooraf aan de Internationale Dag van Nultolerantie voor VGV, op zondag 6 februari. Volgens NGO Plan International is dit een belangrijke eerste stap om deze schadelijke praktijk een halt toe te roepen.

In een reactie op het nieuws zei Sadia Allin, Directeur voor Plan International in Somalië en Somaliland: "Vandaag brengt een glimp van hoop voor alle meisjes in Somaliland. Door alle vormen van kindermishandeling en verwaarlozing te verbieden, is de nieuwe kinderwet een belangrijke en vitale stap richting de uitbanning van VGV. Genitale verminking is namelijk een extreme vorm van discriminatie tegen meisjes en vrouwen en kan nooit veilig zijn.

MEISJES BESCHERMEN TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD

"Somaliland heeft een van de hoogste percentages van VGV in de wereld: 98% van de meisjes werd er verminkt - meestal tussen de leeftijd van vijf en elf jaar. Vóór de uitvaardiging van de kinderwet was er geen nationaal beleid of nationale wetgeving tegen VGV, waardoor deze praktijk nog steeds werd aangemoedigd. De nieuwe wet zal, voor het eerst, deze leemte in de wetgeving opvullen. De wet zal de fundamentele rechten van kinderen vastleggen en ouders, verzorgers, de staat en anderen verplichten om hen te beschermen.

“Somaliland heeft een van de hoogste percentages van vrouwelijke genitale verminking in de wereld: 98% van de meisjes werd er verminkt.”

"Sterke en effectieve juridische kaders zijn een cruciale eerste stap om een einde te maken aan schendingen van de rechten van meisjes en vrouwen en de cultuur van straffeloosheid die er vaak omheen hangt. Het werk van Plan International in Somaliland zal hier niet stoppen. We moeten nu zorgen dat het nationale VGV-beleid wordt goedgekeurd, waarmee expliciet wordt beloofd om deze schadelijke praktijk te beëindigen. Tegelijkertijd zullen we onze inspanningen verdubbelen om de diepgewortelde sociale en culturele normen aan te pakken die ervoor zorgen dat deze praktijk blijft bestaan.

MEISJES MOETEN VRIJE EN WELOVERWOGEN BESLISSINGEN OVER HUN LICHAAM KUNNEN NEMEN

"Wij kijken uit naar de samenwerking met de regering van Somaliland en andere partners om de kinderwet te realiseren. Zo krijgt elk meisje en elke vrouw de autonomie en de kennis om vrije en weloverwogen beslissingen te nemen over haar lichaam.

De nieuwe Children’s Act van Somaliland beschrijft de rechten van het kind zodat deze in overeenstemming zijn met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind, de Facultatieve Protocollen en de grondwet van Somaliland. Dit door:

  • de verantwoordelijkheden vast te stellen van ouders, gezinnen, voogden, verzorgers, de samenleving en de staat bij de opvoeding, verzorging en bescherming van het kind
  • ervoor te zorgen dat het kind opgroeit in een sfeer van geluk, liefde en begrip die de ontwikkeling van het volledige potentieel van het kind bevordert
  • het consolideren van kinderbeschermingssystemen voor de verwezenlijking van de rechten door de Staat

Minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen die vandaag leven, ondergingen een vorm van VGV. Als gevolg van COVID-19 zouden tegen 2030 nog eens 2 miljoen meisjes verminkt worden, bovenop de 68 miljoen gevallen die eerder werden verwacht tegen die datum. Hoewel het vooral voorkomt in 30 landen in Afrika en het Midden-Oosten, is vrouwelijke genitale verminking een universeel probleem dat ook in sommige landen in Azië en Latijns-Amerika wordt toegepast.


NOTA VOOR DE REDACTIE

  • Plan International werkt sinds 2019 in Somaliland en is lid van de Children's Act task force en de National FGM/C Board, die het ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gezin (MESAF) ondersteunen bij het ontwikkelen en bevorderen van beleid voor kinderen, in het bijzonder de Children's Act en het Female Genital Cutting (FGC) beleid.
  • De kinderwet is in februari 2020 goedgekeurd door het kabinet van de ministeries van Somaliland, en is dinsdag (1 februari 2022) door het parlement goedgekeurd. Het zal formeel wet worden na bekrachtigd te zijn door het Huis van Guurti en de president van Somaliland.

Plan International België is niet actief in Somaliland, maar we kunnen wel vragen beantwoorden of een interview organiseren met onze internationale experts.


BEELDMATERIAAL


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. 

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Neem contact op met

Plan International België vzw Ravensteingalerij 3B5 1000 Brussel, België

+32 470 69 12 72

[email protected]

planinternational.be