Maatschappelijke veranderingen zetten rem op evolutie meisjesrechten in afgelopen 10 jaar

Meisjes blijven geconfronteerd worden met schendingen van hun rechten, blijkt uit internationaal onderzoek van Plan International

Brussel, 11 oktober 2022 - Vandaag vieren we de 10e verjaardag van de Internationale dag van het meisje, een dag die de aandacht vestigt op de rechten van meisjes wereldwijd en onze plicht om die rechten te realiseren. De dag werd tien jaar geleden, mede dankzij organisaties als Plan International, in het leven geroepen door de VN. Uit onderzoek van Plan international blijkt dat een combinatie van maatschappelijke factoren – zoals COVID, de klimaatcrisis, groeiende conservatieve politieke bewegingen en de actuele feiten in landen als Afghanistan en Iran – ervoor gezorgd heeft dat de rechten van meisjes zwaar onder druk staan. ​ ​ 

 Maatschappelijke evoluties zetten rem op evolutie meisjesrechten 

Uit het onderzoek van Plan International, gepubliceerd naar aanleiding van de 10e verjaardag van Wereldmeisjesdag, blijkt dat politieke en socio-economische trends in de afgelopen 10 jaar de vooruitgang van meisjesrechten grondig hebben verstoord. Nochtans is het bevorderen van meisjesrechten van groot maatschappelijk belang. Het onderzoek keek onder andere naar de evoluties van meisjesrechten op gebied van onderwijs, empowerment, basisbehoeften en veiligheid in de afgelopen tien jaar. 

Isabelle Verhaegen, nationaal directeur bij Plan International Belgium: "Meisjes hebben recht op een veilig, goed opgeleid en gezond leven, niet alleen tijdens deze kritieke vormingsjaren, maar ook als ze volwassen worden. Indien effectief ondersteund, hebben meisjes het potentieel om de wereld te veranderen. De mondige meisjes van vandaag worden dan de werknemers, moeders, ondernemers, mentoren, gezinshoofden en politieke leiders van morgen. Een investering in het realiseren van de kracht van adolescente meisjes houdt hun rechten vandaag in stand en belooft een rechtvaardigere en welvarendere toekomst." 

Trage en fragiele vooruitgang op gebied van onderwijs, empowerment, basisbehoeften en veiligheid 

Om ervoor te zorgen dat meisjes zich ten volle ontwikkelen, moeten zij de capaciteit, de gelegenheid en de steun krijgen die daarvoor nodig zijn. Dit vereist toegankelijk, inclusief en kwalitatief onderwijs waarin meisjes volwaardig leren participeren aan de maatschappij. ​ 

Het onderzoek van Plan International toont dat er op dit vlak belangrijke vooruitgang is geboekt. Het aantal vrouwelijke jongeren tussen 15 en 24 jaar die analfabeet zijn, is tussen 1995 en 2018 gedaald van 100 miljoen naar 56 miljoen. ​ 

Ook qua veiligheid zijn er stappen gezet. Er is meer wettelijke bescherming tegen bepaalde vormen van misbruik en schadelijke culturele praktijken, zoals het verbod op kindhuwelijken in de Dominicaanse Republiek in november 2020 en op vrouwelijke genitale verminking in Zuid-Soedan in april 2020. Het aantal jonge vrouwen dat wereldwijd als kind trouwt is met 15% gedaald. Daarnaast ziet Plan International een daling van het wereldwijde bevallingscijfer onder meisjes van 15-19 jaar van 47 naar 41,2 geboorten per 1.000 tussen 2012 en 2020. Tot slot bestaan er projecten over de hele wereld om de veiligheid van meisjes in de publieke ruimte te waarborgen, zoals het Safer Cities-project dat naast in België ook in verschillende landen wereldwijd wordt uitgevoerd. 

Ayamé, 16 jaar, kent de angst om op straat te worden lastiggevallen: "Ik word er elke dag mee geconfronteerd, niet op een heel intense manier, maar het zit altijd in mijn achterhoofd. Dit gevoel van altijd voorzichtig te moeten zijn houdt me steeds bezig, ook al mijn vriendinnen. Je weet dat je moet oppassen als je niet alleen bent.” ​ Ayamé gaat verder dan woorden en onderneemt actie. Zij is ambassadeur van het project Safer Cities in Gent. Samen met andere jongeren heeft Ayamé een aantal initiatieven gelanceerd voor een veiligere stad.
Ayamé, 16 jaar, kent de angst om op straat te worden lastiggevallen: "Ik word er elke dag mee geconfronteerd, niet op een heel intense manier, maar het zit altijd in mijn achterhoofd. Dit gevoel van altijd voorzichtig te moeten zijn houdt me steeds bezig, ook al mijn vriendinnen. Je weet dat je moet oppassen als je niet alleen bent.” ​ Ayamé gaat verder dan woorden en onderneemt actie. Zij is ambassadeur van het project Safer Cities in Gent. Samen met andere jongeren heeft Ayamé een aantal initiatieven gelanceerd voor een veiligere stad.

Tot elk meisje vrij is 

Het huidige wereldwijde politieke en maatschappelijke klimaat brengt een verdere evolutie in het gedrang. Zoals bleek uit het rapport over participatie van meisjes wereldwijd, voelt nog steeds amper 28% van de meisjes wereldwijd, 14% (!) in België zich zelfzeker genoeg om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen. Bijna één op de drie vrouwen (736 miljoen) is sinds haar 15e ten minste eenmaal het slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld. Het geweld tegen vrouwen en meisjes is tijdens COVID-19 trouwens ook toegenomen. 

Isabelle Verhaegen: "Hoewel we enkele belangrijke overwinningen hebben kunnen verwezenlijken, is de vooruitgang die de afgelopen tien jaar is geboekt op het gebied van de rechten van meisjes te traag, te fragiel en te ongelijk. Talloze meisjes over de hele wereld worden vandaag geconfronteerd met dezelfde ongelijkheden als hun moeders jaren geleden. Met Plan International zijn we gedreven om dit aan te pakken, samen met lokale partners, bedrijven, organisaties en overheden. We gaan door tot elk meisje haar eigen plannen kan maken én realiseren. We gaan door tot elk meisje vrij is.” ​ 
Tabitha, een 16-jarig Tanzaniaans meisje, was onmiddellijk bereid haar verhaal te delen omdat de zoektocht naar vrijheid haar nauw aan het hart ligt. "Voor mij betekent vrijheid mezelf kunnen zijn, naar school kunnen gaan en gehoord worden. In mijn land hebben veel meisjes deze vrijheid helaas niet. Ze trouwen op zeer jonge leeftijd en hebben niet de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten." ​ ​
Tabitha, een 16-jarig Tanzaniaans meisje, was onmiddellijk bereid haar verhaal te delen omdat de zoektocht naar vrijheid haar nauw aan het hart ligt. "Voor mij betekent vrijheid mezelf kunnen zijn, naar school kunnen gaan en gehoord worden. In mijn land hebben veel meisjes deze vrijheid helaas niet. Ze trouwen op zeer jonge leeftijd en hebben niet de mogelijkheid om hun opleiding voort te zetten." ​ ​ 

Noot voor de redactie

  • Journalisten die meer willen weten over dit onderwerp kunnen contact met ons opnemen om verdere vragen te stellen of een interview af te leggen.
  • Het volledige rapport (in het Engels) van Plan International is hier beschikbaar.
  • Meer info over onze campagne op onze website.
Wouter Stes

Wouter Stes

Beleidsmedewerker, Plan International België

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Plan International België

Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. 

We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Neem contact op met

Plan International België vzw Ravensteingalerij 3B5 1000 Brussel, België

+32 470 69 12 72

press@planinternational.be

planinternational.be